Taken op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten uitvoeren?
Dat kan met LBA, het jongeren volg systeem van Pronexus.

Met LBA kunnen gemeenten, regionale leerplichtbureau's en RMC regio's jongeren registreren, volgen en begeleiden. Het sterke punt van LBA is de integratie van eigen werkprocessen. Jongeren worden hiermee automatisch op de voet gevolgd en kunnen nooit uit beeld raken.

Integrale werkprocessen

In LBA wordt gewerkt met volledig geïntegreerde werkprocessen. Standaard volgens Ingrado richtlijnen, maar uiteraard geheel af te stemmen op de wensen van de gemeente of regio.

Vanuit koppelingen, portaals, imports en handmatige invoer wordt automatisch het relevante werkproces gestart en direct toegewezen aan de juiste medewerker.

De gebruiker wordt door procesmatig te werken ondersteund in de uit te voeren stappen en te maken keuzes. Hierdoor kunnen zaken efficiënter en effectiever worden behandeld.

Werken via het dashboard

Via het unieke dashboard van LBA worden jongeren volledig gemonitord. Hiermee is er direct inzicht in alle lopende activiteiten en de hierbij relevante informatie.

Ook is het mogelijk om snel naar recent bekeken dossiers te gaan of om handige overzichten en werklijsten uit te draaien.

De gebruiker is in staat om de blokken op het dashboard zelf naar eigen wens in te delen.

Besparen op administratieve taken

Met LBA wordt alle basisinformatie van jongeren vastgelegd. Daarbij wordt ook de schoolloopbaan, het verzuim en de behaalde diploma's bijgehouden. Ook is er bijvoorbeeld Suwinet informatie of een melding van de landelijke Verwijsindex beschikbaar.

Via doelgroepen worden in LBA vanuit de beschikbare informatie relevante groepen in beeld gebracht. Hiermee is er snel inzicht in onder andere frequent verzuimers, thuiszitters, risicojongeren of voortijdig schoolverlaters zonder voldoende inkomsten.

Doordat de doelgroep direct in beeld is kan er snel aan de slag worden gegaan met de juiste jongeren zonder tijd te verliezen aan uitzoekwerk.

Koppelingen

DUO

Importmogelijkheden en automatische koppelingen voor het basisregister onderwijs, verzuimloket en vrijstellingenregister.

GBA

Volledige digitale uitwisseling met GBA's van onder andere Centric en PinkRoccade via de GEMMA/KING StUF-XML berichtenstandaard.

Intergrip

Via de webservice met het systeem Overstap VO-MBO kan er direct preventief actie worden ondernomen op risicoleerlingen.

Digitale vrijstellingen

Inwoners kunnen vrijstellingsverzoeken digitaal indienen. De aanvraag wordt verwerkt in LBA en kan vervolgens beoordeeld worden door de medewerker.

Onderwijsloket

Communicatie en informatieuitwisseling met scholen en schoolbesturen. Zo kan een aanvraag voor leerlingenvervoer of een vrijstelling door de school worden gecontroleerd en aangevuld met de juiste informatie. Ook geeft het Onderwijsloket scholen en besturen inzicht in vervoer, huisvesting, bewegingsonderwijs en schademeldingen.

VVE Portaal

Direct informatie uitwisselen met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en vroegscholen. Hiermee is er direct zicht op peuters en kleuters met een (taal-)achterstand.

Software

De LBA applicatie wordt via het internet aangeboden en draait op servers van Pronexus. Hierdoor kunt u op kantoor, thuis en onderweg met LBA werken.

Er is bij de gemeente geen installatie of onderhoud door de ICT-afdeling nodig.

De verbinding tussen LBA en de gebruiker is volledig beschermd met een beveiligingsniveau dat ook gebruikt wordt bij internetbankieren.

Contact

Bij het starten met LBA kan Pronexus u onder andere helpen met het inrichten van uw processen, het plaatsen van brieven en het converteren van gegevens. Ook kunnen we u begeleiden en u adviseren bij het gebruik en de procesinrichting.

Voor nadere informatie over LBA of een offerte kunt u contact met ons opnemen.

Bezoekadres
xxllnc Eindhoven
Pastoriestraat 145
5612 EK  Eindhoven
Postadres
Postbus 4126
5604 EC  Eindhoven
Telefoon
(040) 236 62 00
Openingstijden
Op werkdagen van 8:00 tot 17:00
Kvk-nummer
17.18.44.06